درباره ما

طراحی سورین وب99 همونجوری که ازاسمش معلومه فعالیت خودش روازسال99شروع کرده وسورین به معنی توانمند و قدرتمنده وبه همین علت لوگو مجموعه ما یک عقاب قدرتمنده که وب رواحاطه کرده.شاید باانتخاب این اسم خواستیم به شما کاربران عزیزبگیم مایه گروه طراحی وب سایت قوی هستیم.درسته که طراحی وب سورین99فعالیت خودش راازاوایل سال 99شروع کرده ولی این به این معنا نیست که مادرزمینه وب تازه کارهستیم.بلکه سورین وب 99 که درزمینه طراحی وب وسئو درشهرقدس فعالیت میکنه شعبه 2مجموعه اصلی مایعنی هوشمندسازان ساجده که کاراصلیش هوشمندسازیه وفعالیت خودش را ازسال94شروع کرده ودفترمرکزی ما که دفتراصلی شرکتمون یعنی هوشمندسازان ساجده درفلکه دوم صادقیه است.حالا بزارید یکم ا زشرکت و فعالیتهای قدیمیون براتون بگم.

شرکت هوشمندسازان ساجد بابهره گیری ازنیروهای زبده وکارآمد مدیران عالی رتبه درسطح کشور فعالیت خودرابه منظور ایجادرفاه عمومی درسطح کلان ازسال 94بااتکابه حضرت باریتعالی وباهمت نیروهای متخصص فنی ومدیریتی خودبه عنوان صاحبان شرکت بصورت رسمی آغازنمود.